Mable Masterbatch

Taical Nano Fino 20 Additive
05/04/2017
Marble Effect
05/04/2017

Mable Masterbatch application for ( Blow Film/ Injectoin/ Wire & Cable/ Pipe).

Mable Masterbatch Carrier Type for PE/ PP/ PS/ ABS/ PET…

Mable Masterbatch Resin Suitabication for PE/ PP/ PS/ ABS/ PET…

View details

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *