Hạt nhựa màu cơ bản

01/04/2017

Hạt nhựa màu Vàng nhũ

31/03/2017

Hạt nhựa màu Tím

31/03/2017

Hạt nhựa màu Đỏ

31/03/2017

Hạt nhựa màu Xanh lá