3D Printing Material

Giới thiệu Compound for 3D Filament

TransformPlas®  Compound 3D Printing I. Giới thiệu sản phẩm : – Công ty Minh Chấn đã phát triển thành công sản phẩm nguyên liệu hạt nhựa Compound chuyên biệt cho dòng sản phẩm chỉ nhựa 3D. – Nguyên liệu hạt nhựa Compound của chúng tôi sẽ giúp khách hàng có 1 sản phẩm chỉ nhựa tốt…

Xem thêm

Giới Thiệu Sản Phẩm- Filament

 3D PRINTING FILAMENT – DÂY NHỰA IN 3D I. Giới thiệu sản phẩm nhựa In 3D: – Công nghệ in 3D là một chuỗi kết hợp các công đoạn khác nhau để tạo ra một vật thể . Qui trình bao gồm thiết kế mô hình file 3D -> vật liệu in -> máy in…

Xem thêm
Hotline: 0909699385