Hạt nhựa màu cho nhựa

31/03/2017
HẠT-NHỰA-MÀU-XANH-DƯƠNG

Hạt nhựa màu Tím

31/03/2017
HẠT-NHỰA-MÀU-ĐỎ

Hạt nhựa màu Đỏ

31/03/2017
HẠT NHỰA MÀU XANH LÁ

Hạt nhựa màu Xanh lá

31/03/2017
HẠT-NHỰA-MÀU-CAM

Hạt nhựa màu Cam