Hạt nhựa màu cơ bản

31/03/2017
HẠT-NHỰA-MÀU-CAM

Hạt nhựa màu Cam

31/03/2017
HẠT NHỰA MÀU VÀNG

Hạt nhựa màu Vàng

31/03/2017
HẠT NHỰA MÀU ĐEN

Hạt nhựa màu Đen

31/03/2017
HẠT-NHỰA-MÀU-TRẮNG

Hạt nhựa màu Trắng